Cổng mở tự động KUSTOS ULTRA BT A40

07/09/2017

Mã code: P935102 00002

Nguồn điện: 24 V.

Bề rộng cánh cổng tối đa 4 mét.

Tải trọng cánh cổng tối đa 500 kg.

Board điều khiển Thalia.

Tốc độ đóng mở: 17 giây.

Công nghệ chống nghiền: D-Track.

Tầng suất: liên tục.

yoast seo premium free