Đối tác
 • BFT(Italy)
  DITEC (Italy)
 • G-FORCE(Malaysia)
  GRIZZLY(Canada-Taiwan)
 • LE-TRON(Malaysia)
  LIFE (Italy)
 • NABCO(Japan)
  SINIL(Korea)
 
Thống kê
Online: 266
 
Shopping Cart
0 items
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Featured
 • SINIL Sliding Automatic Door
  BARRIER MICHELANGELO BFT(ITALY)
 • Cổng tự động cánh tay đòn Luxo - DITEC(Italy)
  Cổng tự động cánh tay đòn PHOBOS PFT(ITALY)
 • ERGO
  Cổng tự động âm sàn ELI250(ITALY)
 • Cổng tự động âm sàn LE TRON(Malaysia)
  Cổng xếp tự động
 • Cửa cuốn nhanh PVC - MONBAN(Japan)
  Mặt dựng nhôm kính, tấm nhôm ốp
 • Cửa mở cánh tự động NABCO
  Cửa mở cánh tự động SIN IL
 • Cửa mở trượt gấp tự động SIN IL
  Cửa trượt gấp tự động Nabco
 • GRIZZLY Sliding door
  Cửa trượt tự động Nabco
 • Cửa trượt xếp lớp tự động Nabco
  Cửa trượt xếp lớp tự động SIN IL
 • Cửa đi mở
  http://canadorautomaticdoors.ca/automatic-folding-doors/
 

Welcome to Bảo Phúc Door

Latest Products
Barriers G-FORCE
Barriers G-FORCE
BG600
Call
Cửa cuốn nhanh PVC - MONBAN(Japan)
Cửa cuốn nhanh PVC - MONBAN(Japan)
KV10, KV20, KV30,KV50
Call
GRIZZLY Sliding door
GRIZZLY Sliding door
GS-45 Series
Call
Mặt dựng nhôm kính, tấm nhôm ốp
Mặt dựng nhôm kính, tấm nhôm ốp
Mặt dựng
Call
ERGO
ERGO
ERGO
Call
Cổng tự động cánh tay đòn Luxo - DITEC(Italy)
Cổng tự động cánh tay đòn Luxo - DITEC(Italy)
OPTIMO
Call
Mặt dựng nhôm kính, tấm nhôm ốp
Mặt dựng nhôm kính, tấm nhôm ốp
Alludoor
Call
Cổng xếp tự động
Cổng xếp tự động
Cổng xếp tự động
Call
Cửa sổ
Cửa sổ
Cửa sổ
Call
Cửa đi mở
Cửa đi mở
Cửa nhôm kính
Call
BARRIER MICHELANGELO BFT(ITALY)
BARRIER MICHELANGELO BFT(ITALY)
MICHELANGELO
Call
VISTA(ITALY)
VISTA(ITALY)
SL2
Call